Inloggen

Home > Over FINE > Werkgroepen

Werkgroepen FINE

Voor en door leden

Intelligente Data Analyse (IDA) is een specifiek vakgebied en continue in ontwikkeling. Om deze ontwikkelingen in de breedste zin van het woord te ondersteunen, zijn vijf werkgroepen rondom diverse thema’s ingesteld:

• Conferenties en thematours Thematische informatie-uitwisseling
R & D Sturen en stimuleren van IDA R&D
Arbeidsmarkt & opleidingen Stimuleren van IDA onderwijs en IDA-stageplaatsen
Diensten Trendanalyses, wegwijzer voor de OOV-sector
Juridisch Wet- en regelgeving rondom IDA

 

Op uiteenlopende (inter)actieve wijze delen de werkgroepen de informatie op hun werkterrein met de leden. Korte verslagen van de bijeenkomsten van de diverse werkgroepen staan onder 'Nieuws'.

Leden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één of meerdere werkgroepen! Kijk voor de geplande data bij 'Agenda'.