Inloggen

Home > Over FINE

Wat is FINE?

Het Forensic Intelligence Network of Excellence (FINE) is de publiek-private beroepsvereniging voor professionals die zich bezighouden met Intelligente Data Analyse op het terrein van Safety en Security. De vereniging is in 2012 opgericht met vertegenwoordigers van NFI, Achmea, ING, IBM, Microsoft en Fox IT.

Wat is het doel?

Het doel van de vereniging is het ontwikkelen van het vakgebied Intelligente Data Analyse gericht op het terugdringen van criminaliteit, het ondersteunen van de beroepsbeoefenaren in dit vakgebied, en het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen deze beroepsbeoefenaren. 

 

FINE_driehoek

 

Voor wie is FINE?

FINE is voor professionals en studenten die actief zijn in de Intelligente Data-Analyse op het terrein van Safety and Security en die met elkaar kennis willen uitwisselen en samenwerken. Onze leden zijn afkomstig van (inter)nationale kennisinstituten, overheidsinstellingen, hogescholen en universiteiten, leveranciers van producten en diensten, financiële sector, IDA-bedrijven en forensische instituten.

 

Wat biedt FINE?

FINE biedt een platform voor de ontwikkeling van het vakgebied Intelligente Data Analyse ten behoeve van Safety en Security en ondersteunt professionals door het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen professionals onderling en met experts uit verschillende kennisinstellingen. Op uiteenlopende wijze worden de laatste kennis, trends en ontwikkelingen op dit vakgebied gedeeld. Denk hierbij aan thematische symposia, cursussen & trainingen, thematours en voorlichting.

Studenten kunnen door actief te participeren hun netwerk opbouwen en in contact komen met stagebedrijven of toekomstige werkgevers.

 

CongresPoster